hydrotherapy
 
تجهیزات طب ورزشی متمرکز بر پیشگیری، تشخیص و درمان آسیبهای مرتبط با فعالیت فیزیکی و فعالیت ورزشی در بزرگسالان و کودکان می باشد. همچنین صدمات مربوط به چرخش و پیچش مفصلی که منجر به آسیب عضلات، تاندون ها، لیگامانها، منیسک، استخوان و خود مفاصل میشود، توسط این تجهیزات، توانبخشی و بهبود می یابد.
Neuro Rehab
 
تجهیزات توانبخشی عصبی برای بیماران سکته مغزی- ضایعات ستون فقرات - MS- ضربه مغزی- پارکینسون و کودکان CP و ... می باشد که هدف آن کمک به بهبودی بیماران دارای اختلالات نورولوژیکی است تا هر گونه تغییراتی که در عملکرد طبیعی فرد ایجاد شده و باعث بروز اختلال و مشکل در روند عادی زندگی فرد بیمار میگردد را به حداقل مقدار ممکن برساند.
Sport Medicine 
تجهیزات طب ورزشی متمرکز بر پیشگیری، تشخیص و درمان آسیبهای مرتبط با فعالیت فیزیکی و فعالیت ورزشی در بزرگسالان و کودکان می باشد. همچنین صدمات مربوط به چرخش و پیچش مفصلی که منجر به آسیب عضلات، تاندون ها، لیگامانها، منیسک، استخوان و خود مفاصل میشود، توسط این تجهیزات، توانبخشی و بهبود می یابد.