اوتیسم

برای اولین بار خدمات اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن خیریه اوتیسم ایران: با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران یک بسته خدماتی برای انواع خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی تعیین کرده ایم که از این پس تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.