تجهیزات توانبخشی و پزشکی

آشنايي با اصول و تجهيزات توانبخشی

توانبخشی عبارت است از مجموعه‌اي از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشكی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی كه براي بازتواني فرد معلول و ارتقای سطح كارايي او در بالاترين حد ممكن به منظور دستيابي به يك زندگي مستقل در جامعه عرضه مي شود.

اصلاح راه رفتن

چگونه راه رفتن قیچی وار را در بیماران فلج مغزی اصلاح کنیم ؟

راه رفتن قیچی وار در بیماران فلج مغزی دقیقاً چیست؟فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی در کودکان است و می تواند منجر به الگوهای حرکتی غیرطبیعی مختلفی از جمله راه رفتن قیچی وار گردد.راه رفتن قیچی وار چیست؟راه رفتن قیچی وار یک الگوی حرکتی غیر عادی است که م ...

اصلاح حرکات

فیزیوتراپی و اصلاح راه رفتن

اصلاح راه رفتن حرکت لازمه تعامل انسان‌ها با دنیای اطراف بوده که در نتیجه اعمال دستورات و پیام‌های عصبی بر گروه‌های مختلف عضلات بدن ایجاد می‌شود.

توانبخشی عصبی

توانبخشی عصبی

توانبخشی عصبی یک فرایند پزشکی است که هدف آن کمک به بهبود یک سیستم عصبی آسیب دیده و به حداقل رساندن یا جبران هر گونه تغییرات عملکردی اعصاب، ناشی از آن آسیب است.