ورزش درمانی

ورزش درمانی چیست؟

در این مقاله با یکی از مهمترین مباحث فیزیوتراپی با عنوان ورزش درمانی آشنا می شوید. همانطور که همه می دانیم، بخشی کلیدی در حفظ سلامتی، فعالیت فیزیکی و ورزش است – خواه بر روی تردمیل در باشگاه باشد، خواه در بیرون در زمین فوتبال.