مراکز فیزیوتراپی

کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی در زمان کرونا

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با ییان اینکه کرونا تاثیرات نامطلوبی بر همه حوزه‌های درمانی از جمله فیزیوتراپی گذاشته، گفت:‌ شیوع این ویروس در کشور باعث شده مراجعات مردم به مراکز فیزیوتراپی حدود ۶۰ درصد کاهش یابد.