تجهیزات پزشکی

آیا کیفیت تجهیزات پزشکی بر سلامت بیمار تاثیر مستقیم دارد؟

بر اساس شواهد ارائه شده در یک مقاله مروری، برنامه‌ریزی مناسب برای خرید تجهیزات پزشکی ایمن و باکیفیت، می‌تواند ایمنی و نتایج درمان بیماران را بهبود بخشیده، رضایت بیماران را افزایش و هزینه‌های صرف شده را کاهش دهد.