isokinetik
طب ورزشی

طب ورزشی

Sport Medicine

طب ورزشی شاخه ای از علم پزشکی است که به آمادگی جسمانی، درمان و پیشگیری از آسیب های مربوط به فعالیت های جسمانی و ورزش می پردازد واز اواخر قرن بیستم طب ورزشی به عنوان یک حوزه متمایز از مراقبت های سلامتی و پزشکی مطرح شده است.

طب ورزشی به عنوان یک مرجع عالی برای پزشکان، متخصصان پزشکی ورزشی، فیزیوتراپیست ها، فیزیولوژیست های ورزشی، پزشکان تیم های ورزشی و مربیان میباشد.

طب ورزشی در حال حاضر در بسیاری از کشورها به خوبی استقرار یافته و همچنین به طور گسترده به پزشکان و سایر پزشکان پیراپزشکی نیز اشاره میشود.

Power Rehab
مشخصات و ویژگی های

کلینیک طب ورزشی

رویکردهای متخصصین در مراکز طب ورزشی، متمرکز بر پیشگیری، تشخیص و درمان آسیبهای مرتبط با فعالیت فیزیکی و فعالیت ورزشی در بزرگسالان و کودکان می باشد. همچنین صدمات مربوط به چرخش و پیچش مفصلی که منجر به آسیب عضلات، تاندونها، لیگامانها، منیسک، استخوان و خود مفاصل میشود، نیز در حیطه طب ورزشی قرار میگیرد.

  • غربالگری مشکلات اولیه در سیستم عضلانی-اسکلتی ومفاصل بدن
  • ارائه راهکارهایی جهت رفع مشکلات و ضعف های موجود، جهت پیشگیری از آسیب افراد بزرگسال و کودکان طی انجام فعالیت های روزانه یا هر گونه فعالیت ورزشی
  • مشخص نمودن توانایی جسمانی افراد توسط انجام تست ورزشی مناسب
  • درمان آسیبهای ناشی از فعالیت های فیزیکی روزانه یا انواع فعالیت های ورزشی
  • ارائه اطلاعات لازم جهت بازگشت مجدد به ورزش پس از درمان
  • انجام تزریقات مفصلی و تزریقهای لازم در نواحی آسیب دیده
  • تجویز و ارائه برنامه ورزشی مناسب برای کمک به افزایش یا کاهش وزن مراجعه کنندگان و افراد دیابتی
  • تجویز و ارائه برنامه حرکت درمانی مناسب برای بازیابی سلامت و توانبخشی بیماران
تیزر
ویدیو معرفی از نمونه دستگاه های طب ورزشی

دستگاه ایزوکینتیک