توانبخشی عصبی
توانبخشی عصبی

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی لایت گیت

Light Gait

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی لایت گیت، یک محیط امن و کنترل شده را برای تجربه واقعی راه رفتن بیمار، جهت انجام تمرین های توانبخشی و بهبود از وضع موجود، فراهم مینماید.

با استفاده از این سیستم، بسته به توانمندی بیمار و نوع عارضه، مقدار مشخصی از وزن بیمار به حالت تعلیق درآمده و از طرف دستگاه حمایت میگردد. در نتیجه میزان وزن تحمل شده توسط بیمار کاهش یافته و او را قادر می سازد تا پروسه توانبخشی را سریعتر و در مراحل ابتدایی بیماری و عارضه آغاز نماید. به تدریج و با پیشرفت روند بهبودی بیمار، میزان وزن تعلیقی از طرف دستگاه با نظر تراپیست کاهش می­ یابد تا بیمار بتواند برای راه رفتن مستقل در شرایط عادی، تلاش نموده و روند بهبودی را بطور کامل طی نماید.

light Gait
سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی لایت گیت

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی لایت گیت

  • سیستم تعلیق وزنی Light Gait، ساپورت وزن بدن بیمار را در طول برنامه توانبخشی تضمین می نماید. این سیستم قادر است تا 85 کیلوگرم از وزن بدن بیمار را کاهش داده و در طول دوره تمرین ساپورت نماید.
  • هنگامی که این سیستم، همراه با تردمیل مورد استفاده قرار گیرد، نحوه صحیح راه رفتن فیزیولوژیک برای بیماران آموزش داده میشود. ویژگیهایی از این تردمیل که باعث بهبود برنامه توانبخشی متناسب با وضعیت بیمار میگردد، کنترل سرعت و شیب تردمیل، حرکت در دو جهت مخالف، وجود ضربان سنج پلار و تنظیم برنامه توانبخشی متناسب با heart rate، امکان اضافه کردن پروتوکل های درمانی مختلف در این تردمیل از عوامل کلیدی در جهت موفقیت بیمار در برنامه های آموزش توانبخشی راه رفتن می باشند.
  • ریل نصب شده در سقف در سیستم Light Gait ، بالارفتن، پایین آمدن و حرکت بیمار را در امتداد مسیر تمرین، امکان پذیر نموده و امکان چرخش 360 را در  هر دو جهت فراهم میکند و بیمار می تواند در حین تمرین به سمت جلو یا عقب حرکت نماید. بدین ترتیب تراپیست می­تواند تمرین حفظ تعادل، بالارفتن از پله، عبور از موانع و تغییرات سطح را نیز برای بیمار انجام دهد.
  • آموزش توسط این سیستم یک تجربه واقعی از راه رفتن و فعالیتهای روزانه را ارائه میکند. در طول تمرین راه رفتن، تراپیست می­تواند تمرین حفظ تعادل، بالارفتن از پله، عبور از موانع، تغییرات سطح و تمرین بر روی تردمیل را نیز ترکیب نماید.
  • وزن تعیین شده برای تعلیق بیمار و تعین حد سقوط، توسط هندست دستگاه، قبل از شروع برنامه توانبخشی تنظیم گردیده و در هنگام سقوط و عدم تعادل بیمار در حین تمرین، مانع از سقوط و افتادن بیمار میگردد و بیمار را قادر می سازد تا بدون خطر و ریسک افتادن، حرکت سینماتیک را بطور طبیعی در تمام جهات انجام دهد. در حالیکه ایمنی بیمار در این سیستم کاملاً تضمین گردیده است، بیمار می تواند در شرایط اطمینان و اعتماد به نفس، عکس العمل ها و واکنش های تعادلی و استراتژیهای حرکتی مؤثر را با استفاده از فرآیندهای یادگیری حین تمرین، به کار گیرد.

استفاده از سیستم واقعیت مجازی در کنار این سیستم،  باعث میگردد بیمار در حین تمرین در فضای واقعیت مجازی حرکت کند. با استفاده از این انیمیشن، محیطی مجازی با فیدبک دقیق از فاصله و سرعت راه رفتن برای بیمار قابل شناسایی بوده و بیمار بتواند خود را به صورت انیمیشن در نمایشگری که در روبروی آن قرار داده شده است، مشاهده نماید. این در حالیست که عملکردهای متفاوت بیمار در موقعیت های متفاوتی که به تعادل و ثبات در راه رفتن نیاز دارد، ثبت گردیده و چگونگی کنترل و هماهنگ بودن مهارت های بیمار بررسی و نتایج برای آموزش ارائه گردند.

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی به عنوان یونیت اصلی

تردمیل توانبخشی باقابلیت کنترل سرعت و شیب، حرکت در دو جهت مخالف، امکان اضافه نمودن پروتوکل های درمانی مختلف، تنظیم برنامه توانبخشی متناسب باضربان قلب و موقعیت بیمار 

ضربان سنج پلار 

 سیستم واقعیت مجازی برای شبیه سازی حرکت بیمار و ارزیابی فاصله و سرعت  در راه رفتن

تیزرها
ویدیوهای معرفی

سیستم توانبخشی لایت گیت