تجهیزات پزشکی

بانک مهر ۶۳۵ قلم تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اهدا کرد

شعب بانک مهر ایران در سیستان و بلوچستان گفت: این بانک در راستای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی طی ۲ مرحله تعداد ۶۳۵ قلم تجهیزات به ارزش ۱۱میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان اهدا کرده است.