اوتیسم

برای اولین بار خدمات اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن خیریه اوتیسم ایران: با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران یک بسته خدماتی برای انواع خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی تعیین کرده ایم که از این پس تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

تجهیزات پزشکی

افتتاح دومین مرکز شتاب‌دهنده تخصصی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین مرکز شتاب‌دهنده تخصصی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف حمایت از تیم‌های فناور و کمک به ایده‌های جدید در حوزه طب بازساختی و به منظور کمک به بازاریابی محصولات فناورانه در زمینه سلول‌های بنیادی افتتاح شد.

توانبخشی اوتیسم

خدمات توانبخشی اختلال اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه، پوشش دهی خدمات توانبخشی ویژه طیف اختلال اوتیسم توسط سازمان بیمه سلامت ایران طبق پروتکل استاندارد مطروحه مصوب و خدمات توانبخشی اختلال طیف اوتیسم تحت پوشش بیمه قرار گرفت.