کنگره فیزیوتراپی

حضور در کنگره بین المللی فیزیوتراپی در سال 1398

   شرکت طراحان فناوریهای طبی متین (تولید کننده تجهیزات پزشکی، تجهیزات توانبخشی، تجهیزات فیزیوتراپی، تجهیزات هیدروتراپی و ...)با ارائه دستاوردهای خود در زمینه هیدروتراپی، توانبخشی عصبی، طب ورزشی در سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره فیزوتراپی سال ...