تجهیزات پزشکی

سرنوشت تجهیزات پزشکی پس از تغییر مسیر ارز چه می‌شود؟

صوبه مجلس برای تغییر مسیر ارز دارو و تجهیزات پزشکی، معادلات بازار سلامت را برای مقابله با رانت و ارزخواران تغییر می‌هد اما مشخص نبودن شیوه‌ها، این سئوال را مطرح می‌سازد که در این جراحی اقتصادی، سرنوشت یک میلیارد دلار ارزی که برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یافته، چه خواهد شد؟