تجهیزات پزشکی

سرنوشت تجهیزات پزشکی پس از تغییر مسیر ارز چه می‌شود؟

صوبه مجلس برای تغییر مسیر ارز دارو و تجهیزات پزشکی، معادلات بازار سلامت را برای مقابله با رانت و ارزخواران تغییر می‌هد اما مشخص نبودن شیوه‌ها، این سئوال را مطرح می‌سازد که در این جراحی اقتصادی، سرنوشت یک میلیارد دلار ارزی که برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یافته، چه خواهد شد؟

تجهیزات پزشکی

حمایت سازمان غذا و دارو از تولیدکنندگان سلامت محور و تجهیزات پزشکی

بهرام دارایی، روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در حاشیه نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران، با بیان اینکه در دوران کرونا همکاران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نمره قبولی گرفتند،