طرح تجهیزات پزشکی

۲ طرح کلان در حوزه «علم و فناوری» تصویب شد

دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری از تصویب دو طرح کلان در حوزه علم و فناوری توسط کمیسیون دائمی شورای عتف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رحیمی در حاشیه دویست و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اظهار کرد:

در دستور جلسه، دو گزارش خیلی مهم را داشتیم؛ یک گزارش توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت در خصوص وضعیت علم و فناوری در حوزه بهداشت و سلامت کشور ارائه دادند و اعضای کمیسیون دائمی عتف نکاتی را در رابطه با این گزارش مطرح کردند.

دبیر کل شورای عالی عتف افزود:

یک دستور جلسه دیگر برای تصمیم گیری در خصوص ۳ طرح کلان یا دراز مدت اجرایی در حوزه توسعه علم و فناوری داشتیم.

یکی از طرح تولید مواد اولیه و موثره دارویی در داخل کشور و طرح دوم تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی بود که هر دو مورد تایید و تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود:

طرح سوم در خصوص تقویت و ایجاد بیوبانک ها در کشور بود که تصویب نشد و قرار بر این شد در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی بیشتری قرار بگیرد.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *