تجهیزات پزشکی

پیشنهاد ایجاد کرسی مهندسان تجهیزات پزشکی در سازمان نظام پزشکی

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، از ارائه پیشنهاد ایجاد کرسی مهندسان تجهیزات پزشکی در سازمان نظام پزشکی خبر داد.

احمد مسلمی درباره واکنش مسئولان سازمان نظام پزشکی نسبت به چنین خواسته‌ای از سوی انجمن گفت: تحلیل دوستان این بود که امکان بررسی برای قرار گرفتن در بین لیسانسیه های پروانه دار، وجود دارد.

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، در پایان گفت: به رغم تعصب برخی اعضای انجمن برای اینکه چرا باید مهندسان تجهیزات پزشکی تحت نظارت سازمان نظام پزشکی درآیند، اما به نظر می‌رسد که این رشته بیش از هر موضوعی، با حوزه پزشکی گره خورده است.

 

 

طراحان طبی متین
تولید کننده انواع تجهیزات توانبخشی، تجهیزات فیزیوتراپی، تجهیزات هیدروتراپی، تجهیزات پزشکی، ورزشی و… پیشرفته

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *