واردات تجهیزات پزشکی

واردات تجهیزات پزشکی

در جهت ارتقا دادن کیفیت تجهیزات و کالاهای پزشکی، وارد کننده تجهیزات پزشکی باید مطابق مقررات اداره تجهیزات پزشکی اقدام کرده و قوانین و سلسله مراتب آن را در نظر گرفته و طبق ان ضوابط اقدام به وارد کردن تجهیزات پزشکی کند.

بنابراین برای رعایت کردن ضوابط، وارد کننده تجهیزات پزشکی باید کد IRC داشته باشد.

این کد بعد از تایید کارشناس ادراه تجهیزات پزشکی به فرد وارد کننده نماینده شرکت و یا شرکت وارد کننده در زمینه تجهیزات پزشکی داده می‌شود.

وارد کننده تجهیزات پزشکی بدون داشتن این کد، نمی‌تواند به وارد کردن تجهیزات پزشکی اقدام کند.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.