بهزیستی

نشست در راستای ارائه خدمات توانپزشکی به توانخواهان تحت پوشش بهزیستی

صبح روز ششم اسفند ماه نشستی با حضور دکتر عابدین قاسمیان معاون توانبخشی بهزیستی ، دکتر ژاله جو معاون بیمه سلامت استان ، احمدی ریس دفتر نظارت بیمه سلامت و پیله ور کارشناس مسئول بیمه سلامت ، کارشناسان حوزه توانبخشی بهزیستی ، روسای شعب انجمن گفتاردرمانی ، انجمن کاردرمانی و انجمن شنوایی شناسی برگزار شد.

این نشست پیرو انعقاد تفاهمنامه فی مابین سازمان بهزیستی کشور و سازمان بیمه سلامت ، در راستای اجرای تفاهمنامه جهت هماهنگی های لازم در خصوص انعقاد قرارداد با کلیه مراکز توانپزشکی خصوصی ( کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنوایی شناسی) در استان گیلان توسط بیمه سلامت در خصوص ارائه خدمات توانپزشکی به توانخواهان تحت پوشش بهزیستی در کلیه شهرستانها برابر تعرفه مصوب هیات دولت بعمل امد .

منبع: سازمان بهزیستی کشور استان گیلان

 

دیدگاه ها بسته شده اند.