تجهیزات پزشکی

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی چگونه است؟

برای اینکه برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی اقدام کنید، به دلیل ارتباط این تجهیزات با سلامت انسان، باید از مراجع ذی صلاح مجوز لازم را اخذ نمایید.

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به دو صورت شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود انجام می شود.

در این مطلب شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی را توضیح خواهیم داد.

افراد حقیقی و حقوقی که می خواهند در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند، باید از اداره کل شناسنامه اخذ کنند.

شناسنامه فعالیت متقاضی، در صورت داشتن شرایط مربوطه برای متقاضی به عنوان مجوز توسط اداره کل به متقاضی فعالیت در موضوعات زیر ارائه می شود.

در صورتی که مقررات و شرایط توسط متقاضی رعایت نشود، شناسنامه فعالیت تعلیق و یا لغو خواهد شد و خسارت وارد شده باید جبران شود.

موضوع فعالیت برای انجام امور مربوط به تجهیزات پزشکی


تولید، توزیع و عرضه، واردات و صادرات وسایل و تجهیزات پزشکی

هم چنین ارائه خدمات:

 • مشاوره و تجهیز وسایل و تجهیزات پزشکی به موسسات پزشکی
 • مشاوره فنی تجهیزات پزشکی
 • کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
 • پس از فروش در حوزه وسایل و تجهیزات پزشکی
 • پس از فروش در قالب ضوابط شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات
  ممیزی و ارزیابی

تجهیزات پزشکی شامل وسایل، لوازم، کاشتنی ها، ماشین آلات، مواد، کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها باشند که برای دسترسی به اهداف مشخص شده عرضه می شوند.

برای تجهیزات پزشکی پس از ثبت شرکت برای دو گروه باید مجوز اخذ شود:

 • تجهیزات تولید شده توسط تولید کنندگان داخلی
 • تجهیزات وارداتی

 

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز فروش تجهیزات پزشکی


 • ارائه یک نسخه معرفی نامه از شرکت نمایندگی جهت معرفی متقاضی به اداره کل تجهیزات پزشکی
 • ارائه مدارک شناسایی موسسان شرکت
 • ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از رشته های پزشکی، پیراپزشکی و یا مهندسی پزشکی
 • ارائه معرفی نامه از طرف اصناف تجهیزات پزشکی

 

مراحل صدور مجوز برای تجهیزات پزشکی


ابتدا کد تجهیزات پزشکی تعیین شده و فرم ثبت وسیله توسط شرکت تولید کننده خارجی تکمیل گردد و
در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت شرکت انجام شود.

سپس فرم تکمیل شده توسط شرکت نمایندگی به همراه سایر مدارک به اداره کل ارائه گردد. در صورت کافی بودن مدارک برای کمیته تخصصی، ثبت وسیله انجام می شود و گواهی ثبت آن به متقاضی ارائه می شود.

در صورت عدم برقراری شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی، دلایل مربوطه برای عدم تایید به متقاضی اعلام خواهد شد.

منبع: وب سایت ثبت یکتا

 

دیدگاه ها بسته شده اند.