مراکز درمانی

توسعه مراکز مهارتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از توسعه مراکز مهارتی بالینی و و بهره گیری از انواع روش های شبیه سازی (سیمولاسیون) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، در راستای ارتقاء توسعه مراکز مهارتی بالینی دانشگاه و بهره گیری از انواع روش های شبیه سازی (سیمولاسیون) در آموزش پزشکی و تاکید ریاست دانشگاه و معاونت آموزش وزارت بهداشت، از مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی بازدید شد.

در این بازدید با هدف توسعه Skill Lab دانشگاه و شبیه سازی پزشکی، تکمیل و تجهیز زیر ساخت ها و مولاژهای آموزشی جلسه ای در دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

دکتر جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران توسعه مراکز مهارتی بالینی را به عنوان یک پروژه فرا دانشگاهی معرفی کرد و افزود:

این برنامه به منظور افزایش کیفیت آموزش برای ارتقاء سطح توانمندی دانشجویان در رشته های مختلف ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بر تشکیل کمیته مشورتی و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای این برنامه تاکید کرد.

آموزش مهارتهای بالینی به صورت عملی و مهارت های ارتباطی و کاربری رایانه به عنوان مهم ترین رسالت مراکز مهارتی مطرح است.

طیف مخاطبان مرکز مهارت های بالینی شامل دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزان و کارورزان و دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی، بهداشت، توانبخشی، مدیریت وهمچنین اعضای هیئت علمی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی می شود.

همچنین دکتر نصیر دهقان؛ متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان مسئول توسعه مراکز آموزش مهارت بالینی (Skill Lab) دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.