اداره کل توانبخشی

تزریق واکسن کرونا به ۶۵ درصد سالمندان در مراکز بهزیستی

مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی گفت:

مقابله با کرونا، حق پرستاری و مددکاری، کمک هزینه معیشت و برنامه کوچک سازی و معرف الگوهای محرکی شاخص ترین فعالیت های این مرکز در سال ۹۹ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سراج مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی در خصوص مهمترین اقدامات این دفتر در سال ۹۹ در جمع خبرنگاران در فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت های این دفتر در حوزه فعالیت موسسه‌ای فعالیت های فرا خانواده‌ای و فعالیت های مبتنی بر خانواده تعریف شده است، گفت:

در فعالیت های موسسه‌ای که مراکز شبانه روزی ما هستند ۵۱ هزار نفر اعم از سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و هوشی و رشدی از این مراکز خدمات دریافت می کنند و عمدتاً افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند که یا امکان مراقبت در خانواده ها برای آنها فراهم نیست یا فاقد سرپرست موثر هستند.

وی ادامه داد:

در فعالیت فراموسسه افرادی که به منازل اشخاص دارای معلولیت می روند و خدمات را آنجا ارائه می دهند را شامل می شود مثل تیم های سیاری که در قالب توانبخشی مراقبتی که بالغ بر ۲۵ هزار نفر هم از این خدمات استفاده می کنند.

سراج اظهار کرد:

در قالب خدمات مستمر نیز کمک هزینه معیشت در دو مرحله پرداخت می شد که ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش این برنامه هستند.

در قالب حق پرستاری نزدیک به ۵۸ هزار نفر در پوشش این برنامه هستند که عمدتاً به سمت برنامه های خانواده محور و به سمت مراکز شبانه روزی هدایت نشوند و افراد در محیط خانواده از آنها حمایت شود.

وی بیان کرد:

فعالیت های شاخص و جدید یا از نظر کمیت نسبت به سال گذشته رشد داشته این مرکز در ۴ فعالیت شاخص بودیم از جمله مقابله با کرونا، حق پرستاری و مددکاری، کمک هزینه معیشت و برنامه کوچک سازی و معرف الگوهای محرکی دید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:

خوشبختانه در سال ۹۹ رشد قابل ملاحظه‌ای را در پرداخت حق پرستاری داشتیم.

کمک هزینه حق پرستاری در دو بخش حق پرستاری برای افراد دارای معلولیت در خانواده و افراد دارای آسیب نخاعی داشتیم؛ در سال ۹۸، ۱۲ هزار نفر تحت پوشش برنامه حق پرستاری بودند که در پایان سال ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

در سال ۹۸، ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان سرانه پرداخت می‌شد و در سال ۹۹ به ۶۱۰ هزار تومان رسید یعنی از نظر کمی رشد ۱۶۰ درصدی را داشتیم و از نظر مبلغی که پرداخت می شد نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد ما داشتیم، البته هدف گذاری ما این است که این عدد را به ۳۲ هزار نفر برسانیم و سعی می‌کنیم افرادی که حائز دریافت حق پرستاری هستند را در ماه‌های اول سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار نفر برسانیم زیرا هدف‌گذاری و تامین اعتبار بر این مبنا است.

سراج ادامه داد: در بحث ضایعه نخاعی در سال ۹۸، ۲۶ هزار و ۲۰ نفر تحت پوشش بوده است که اکنون به ۲۷ هزار و ۳۲۰ نفر رسیده است.

سرانه‌ای که در سال ۹۸ پرداخت م، کردیم ۵۵۴ هزار تومان بوده و اکنون به ۶۱۰ هزار تومان رسیده است.

نکته قابل تامل این است که ما در زمینه افراد دارای آسیب نخاعی پشت نوبت نداریم و در طول سال اگر افراد جدیدی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، به دلایل مختلف مانند حوادث و تصادفات تشکیل پرونده می‌دهند، چند مرحله (هبر سه ماه) ازبینی می‌شود و افراد تحت پوشش قرار می‌گیرند، لذا در زمینه افراد دارای آسیب نخاعی پشت نوبت نداریم.

مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت:

نکته قابل توجه دیگر که کلیدی است این بحث پیشی گرفتن برنامه های خانواده محور ما از برنامه های شبانه روزی است.

در حال حاضر حدود ۵۸ هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های خانواده محور هستند. افرادی که مقیم مراکز شبانه‌روزی هستند ۵۱ هزار نفر است.

در سال ۹۹ این برنامه پیشی گرفته است زیرا در سال ۹۸ قریب به ۳۸ هزار نفر تحت پوشش برنامه حق پرستاری بودند.

بنابراین راهبردی که سال ۹۹ در نظر گرفتیم با همه شرایط که پیش آمد توجه به این برنامه بوده است.

اهداف ما در این بخش کاملاً تحقق شد. امیدواریم ماده ۷ را کاملاً محقق کنیم.

مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در ادامه درباره اقدامات مقابله با کرونا در مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی نیز اظهار کرد:

در مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی قریب به ۵۱ هزار نفر در مراکز شبانه‌روزی اعم از سالمندان، هشی رشدی افراد دارای معلولیت یا افراد دارای اختلالات روانی مزمن مقیم هستند.

شیوع این بیماری همه آحاد جامعه را درگیر کرد و بیشترین گروهی که در جامعه آسیب می‌بینند افرادی هستند که از سیستم ایمنی پایین‌تری برخوردارند و سطح آسیب‌پذیری‌شان بالاتر است.

طبیعتاً سالمندان و افراد دارای معلولیت جزآن گروهی هستند که بیشتر می‌توانند در معرض آسیب باشند، لذا راهبرد ما در سازمان این بود که تا جای ممکن بتوانیم از ورود ویروس به مراکز جلوگیری کنیم.

باتوجه به اینکه در اردیبهشت سال ۹۹ وزارت بهداشت هم به ما اعلام کرد که براساس ارزیابی و سنجش لیکرت، مراکز توانبخشی و مراقبتی ما جز مراکز با ریسک بالا و پرخطر محسوب می‌شوند یعنی بک هشدار بود لذا ما این راهبرد را در دستور کار قرار دادیم و ۵ بهمن ۹۸ که بحث کرونا در کشورمان مطرح نبود اولین بخشنامه صادر و هشدارها و آمادگی لازم به همه مراکز اعلام شد.

سراج بیان کرد:

در مراحل بعد سعی کردیم برنامه عملیاتی را تدوین کنیم که بسیار به ما کمک کرد و مبتنی بر سه محور ساختار فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات بود وب زمانی که این بیماری در مراکز ما نفوذ کرد تلاش شد تا جایی که امکان‌پذیر است بتوانیم جلوتر از ویروس حرکت کنیم و نقاط ضعف و قوت مراکز را به طور کامل ببینیم و در چند مرحله این برنامه عملیاتی به استان‌ها ارسال و ایرادهایش برطرف شد و در مراحل مختلف به صورت مجازی آموزش داده و سعی شد براساس نقاط قوت و ضعفی که مراکز دارند بتوانیم آمادگی لازم را در مراکز فراهم کنیم تا برای مقابله با ویروس آماده باشند.

سراج افزود: نکته مهم این بود که سازمان سامانه ثبت اطلاعاتی را سازمان بهزیستی طراحی کرد که رصد لحظه به لحظه و روزانه تمام وقایع را در سطح کشور داشتیم و در طول ۱۴ ماه هیچ روز و شبی نبوده که این گزارش ها تجزیه و تحلیل نشود.

این گزارش ها هر روز به معاونت توانبخشی و ریاست سازمان ارسال می‌شود.

از رهنمودهای مدیران ارشد استفاده می کنیم و به سطوح استانی انتقال داده می شود.

یکی از مشکلاتی که بروز کرد هزینه مراکز مراقبتی ما افزایش پیدا کرد.

برای پرسنل و هر نفری که در مراکز بود تامین هزینه شد.

تدوین ده ها دستورالعمل و بخشنامه که خود این بیماری و شیوعش در مراکز داشتیم تهیه شد تا اثرات تخریبی ویروس کم شود.

مجموع اقدامات باعث شد تفاوت فوتی ها نسبت به سال گذشته در اکثر ماه ها قابل تامل نبود و در ماه هایی حتی کمتر شد.

مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی گفت:

مجموعه اقداماتی که انجام شد (به ویژه در بیش از ۹۰۰ مرکز غیردولتی که کاملاً از توان‌های مردمی و بخش خصوصی و هیات امنایی خیریه هم کمک گرفته شده)، مجموعه بیش از ۲۰ هزار پرسنلی که در بخش غیردولتی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان بهزیستی در استان‌ها و ستاد بهزیستی کشور، خوشبختان توانستند این بیماری را کنترل کنند.

در مقایسه با بسیاری ز کشورها وضعیت ایران در مراکز وضعیت قابل دفاعی هست که در گزارش های مسئولان ارشد کشور هم به آن اشاره شده است.

امیدواریم با مجموعه اقدامات از جمله واکسیناسیون (بیش از ۶۵ درصد سالمندان این واکسن زده شده است) سیستم ایمنی مراکز ما افزایش پیدا کند.

وی اظهار کرد:

در برنامه کمک هزینه معیشت توانبخشی و مستمری بیش از ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش این برنامه هستند.

در سال ۱۳۹۹ طبق روال که هر ساله مستمری ها داشت این افزایش را داشتیم.

در اسفند ۱۳۹۹ باید گفت ۶۵۰۰ نفر از افراد پشت نوبت برایشان مستمری در نظر گرفته شد.

در ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و فاقد شغل به ۱۴۹ هزار رسیده است و مبلغش از ماهی ۱۲۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و بخشی از مشکلات این افراد حل شود که سه ماهه پرداخت می شود.

سراج ادامه داد:

یکی از فعالیت‌هایی که به صورت جدی در دفتر دنبال شده و از سوی مدیران ارشد سازمان حمایت شد، بحث کوچک‌سازی مراکز با معرفی ساختارهای جدید مراقبتی هست که سال ۹۹ نقطه عطفی در معرفی این گونه الگوها بود، در سال‌های گذشته خانه‌های کوچک و الگوهای مراقبتی در قالب مراکز برای افراد دارای معلولیت هوشی و رشدی بود، اما از سال گذشته برای تمام افراد جامعه هدف، این الگوها را توسعه دادیم.

برای سالمندان، افراد دارای اختلالات روانی، گروه‌های جسمی، حرکتی و حتی افراد دارای معلولیت ذهنی یک قدم پا را فراتر گذاشتیم و برای گروه‌های معلولیت متوسط و شدید که شاید بیم و امیدهایی در این بخش وجود داشت که آیا افرادی که دارای معلولیت‌های ذهنی شدید هستند وقتی به سمت خانه‌ها هدایت می‌شوند اثربخشی لازم را دارد؟

ماهیت اینگونه خانه‌ها به این صورت است که علاوه بر برخورداری از اقدامات مراقبتی که در مراکز شبانه‌روزی است، افرادی که مقیم این مراکز هستند از خدمات سطح جامعه برخوردارند مثل مهدهای کودک و خدمات درمانی و….آموزش‌ها مدون‌تر است و یک گام برای الحاق به جامعه در این خانه‌ها نزدیک‌تر می‌شود.

لذا نه تنها برای افراد در سنین پایین، بحث اجتماعی شدن در بررسی‌های کارشناسی برای تمام گروه‌ها در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد:

در هفته بهزیستی دستورالعمل‌ها تدوین شد و توسط رییس سازمان بهزیستی به همه استان‌ها ابلاغ شد و رسماً این الگو در تمام استان‌ها شروع به کار کرد و در حال حاضر بیش از ۱۹ خانه حمایتی روان داریم که قریب به ۲۰۰ نفر از افرادی که یک سطح توانمندی بیشتری نسبت به بقیه را دارند، از مراکز تجمعی به سمت خانه‌ها هدایت شدند.

در حال حاضر ۱۱ خانواده سالمندان هست که بیش از صد نفر در آن هستند. توانمندی افراد را افزایش می دهد.

اکنون بیش از ۸۰ خانه کوچک ذهنی دارای اختلالات هوشی رشدی خفیف، متوسط و شدید ایجاد شده که این خانه‌ها نیز می‌تواند در ارتقاء توانمندی و ملحق شدن این افراد به جامعه بسیار موثر باشد

سراج گفت:

سه خانه کوچک توانبخشی در سال ۹۹ تاسیس شده و پنج خانه مراحل صدور موافقت اصولی کارهای اداری آن انجام شده و به نظر در نیم سال اول تاسیس شوند.

خانه‌های اقامت موقت کودکان دارای اختلالات روانی در سال گذشته برای اولین بار در ۶ استان برنامه ریزی شد که البته در همه استان‌ها محقق نشد اما این برنامه هم ادامه خواهد داشت.

اینها الگوهای جدید هستند و برنامه‌ریزی این است که در بخش توسعه خدمات مراقبتی شبانه‌روزی بیشتر به سمت الگوهای کوچک پیش رویم، به ویژه بحث شیوع بیماری کرونا نیز نشان داد که مراکز کوچک و با افراد مقیم کمتر به مراتب مدیریت و مقابله با بیماری‌های واگیر راحت‌تر است و مراکز هرچقدر بزرگتر شود کار سخت‌تر است، لذا الگوهای این چنینی به جد در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم در سال‌های آتی بتوانیم این برنامه‌هایی که در سازمان طراحی شده را عملیاتی کنیم.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.