صادرات تجهیزات پزشکی

بیشترین میزان صادرات به چین/ تجهیزات پزشکی در صدر صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاوردی امروز در رویداد یکشنبه‌های صادراتی با محوریت تجهیزات پزشکی که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت…

بر اساس آمارها میزان صادرات کشور در سال۹۹ حدود ۵.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد:

ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک خشکی و آبی دارد و کل نیاز وارداتی کشورهای هم مرز ایران ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده اما توان صادراتی ایران برابر ۴۴۵ میلیون دلار است که نشان می دهد کشور ما، از این ظرفیت صادراتی به خوبی بهره نبرده است.

مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، با تاکید بر اینکه این صندوق درصدد است تا با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بتوانند با کمترین هزینه به بازارهای جهانی وارد شود، گفت:

صندوق نوآوری و شکوفایی با برگزاری این رویداد زمینه صادرات شرکتهای دانش بنیان را فراهم می کند.

شاوردی ادامه داد:

به صورت کلی، بیشترین میزان صادرات ۹.۸ میلیارد دلار به کشور چین بوده و بعد از آن، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه از مقاصد صادراتی ایران بوده است.

به گفته شاوردی، ۵۶ درصد صادرات کشور در حوزه تجهیزات پزشکی، دارویی و فراوردهای آن بوده که شامل ۱۷ درصد لوازم پزشکی، ۱۴ درصد تجهیزات پزشکی و ۱۳ درصد تجهیزات محافظت شخصی بوده است.

وی ادامه داد:

۵ کشور اولی که تجهیزات پزشکی، دارویی و فراوردهای ایرانی به آنها صادر شده آلمان، امریکا، سوئیس، هلند و بلژیک بوده است.

شاوردی، ادامه داد:

در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ترکیه ۱۴ شرکت دانش بنیان ایرانی با حمایت ۹۰ درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی حضور می‌یابند.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *