تجهیزات پزشکی

بازگشایی سیاست های حجمی و تعدادی سال جدید برای واردات تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اسحاق عامری معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی اعلام کرد:

با توجه به ضرورت تامین به موقع اقلام مورد نیاز مراکز درمانی و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی کلیه شرکت های متقاضی استفاده از سیاست های حجمی و تعدادی سال آتی میتوانند جهت اخذ سیاست طبق روال از طریق تکمیل و ارسال فرم درخواست سیاست گذاری (ضمن پیوست پروفرم مربوطه) اقدام نمایند.

برچسب‌ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *