تجهیزات پزشکی

افزایش ۵ برابری قیمت تجهیزات پزشکی به دلیل کمبود نظارت‌ها

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت:

برای بسیاری از تجهیزات پزشکی ارز دولتی و نیمایی اختصاص یافته ولی به دلیل نبود نظارت کافی این اقلام تا پنج برابر افزایش قیمت داشته است.

تجهيزات پزشكی


به گزارش ایرنا، وحید کریمی افزود: چرا همان نظارتی که بر پزشکان اعمال می‌شود تا تعرفه‌ها را رعایت کنند، بر شرکت‌های تجهیزات پزشکی اعمال نمی شود تا قیمت تجهیزات چنین افزایش نجومی نداشته باشد.

وی اظهار داشت: پمپاژ فضای بی اعتمادی بین پزشکان و بیماران توسط برخی رسانه‌ها آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد داشت و تعرفه های خدمات پزشکی بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و تنگناهای حاکم بر موسسات پزشکی تعیین شده است.

کریمی ادامه داد: جامعه پزشکی اوضاع سخت اقتصادی را به خوبی درک می‌کند و خواهان فشار مالی بیشتر بر مردم نیست، لازم است از جامعه پزشکان در برابر اتفاقات اقتصادی مراقبت شود تا ادامه فعالیت موسسات پزشکی با کیفیت مقبول ممکن باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند با کنترل قیمت تجهیزات پزشکی بدون افزایش تعرفه به موسسات پزشکی کمک کند.

به گفته کریمی، عدم مراقبت از سیستم پزشکی توسط دولت و تحمیل تجهیزات با قیمت چندین برابر، به تدریج باعث افت کیفیت خدمات خواهد شد و روند درمان بیماران هزینه‌ های بیشتری را بر اقتصاد درمان تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: لازم است جایگاه پزشکان و سایر اقشاری که حافظ جان و مال مردم هستند، به عنوان سرمایه‌های اجتماعی به راحتی و با پمپاژ فضای بی اعتمادی از دست نرود چراکه حفظ اعتماد عمومی به گروه‌های مرجع مثل پزشکان، معلمان و پرستاران به نفع همه آحاد جامعه است.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *