حضور در کنگره بین المللی فیزیوتراپی در سال 1398

ارائه محصولات پیشرفته توانبخشی و فیزیوتراپی در سومین کنگره بین المللی و سی ام کنگره سالیانه فیزیوتراپی با شرایط فروش ویژه

1398/02/15