شرکت طراحان فناوریهای طبی متین، تولیدکننده تجهیزات ورزشی و توانبخشی در نمایشگاه sportex سال 97 میزبان ورزشکاران و مربیان کلینیک های پزشکی ورزشی و سلامت و باشگاههای حرفه ای بود.

1397/09/28