استقبال کم نظیر فیزیوتراپیست های عزیز از تجهیزات ارائه شده این شرکت در حوزه آب درمانی، ورزشی و توانبخشی عصبی

1396/12/11

شرکت طراحان فناوریهای طبی متین، تولیدکننده تجهیزات ورزشی و توانبخشی در نمایشگاه sportex سال 97 میزبان ورزشکاران و مربیان کلینیک های پزشکی ورزشی و سلامت و باشگاههای حرفه ای بود.

1397/09/28

شرکت طراحان فناوریهای طبی متین، اسپانسر سی امین کنگره فیزیوتراپی دستاوردهای پیشرفته خود در حوزه توانبخشی و آب درمانی را ارائه نمود.

1398/04/05