سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی light Gait

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی Light Gait، یک محیط امن و کنترل شده را برای تجربه واقعی راه رفتن بیمار، فراهم می نماید.

اطلاعات بیشتر از محصول

دستگاه توانبخشی راه رفتن Easy Gait

سیستم پیشرفته توانبخشی راه رفتن که تمام ویژگیهای مورد نیاز برای توانبخشی راه رفتن و حفظ تعادل را در یک جا جمع نموده است.

اطلاعات بیشتر از محصول