دستگاه ضدعفونی کننده MicroTech با لامپ UV

دستگاه MicroTeck یک سیستم ضدعفونی کننده محیط بر اساس ویژگی های اشعه ماورای بنفش می باشد.

اطلاعات بیشتر از محصول