دستگاه آیزوکینتیک Power Rehab

قادر به انجام انواع تستها و تمرینات در حالات مختلف حرکتی از جمله پسیو،ایزومتریک،ایزوکینتیک و ایزوتونیک.

اطلاعات بیشتر از محصول

تردمیل آبی Aqua Mill

Aqua Mill یک سیستم پیشرفته هیدروتراپی است که امکان راه رفتن و دویدن در روی تردمیل و داخل آب را فراهم می نماید.

اطلاعات بیشتر از محصول

دستگاه توانبخشی راه رفتن Easy Gait

سیستم پیشرفته توانبخشی راه رفتن که تمام ویژگیهای مورد نیاز برای توانبخشی راه رفتن و حفظ تعادل را در یک جا جمع نموده است.

اطلاعات بیشتر از محصول

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی light Gait

سیستم تعلیق وزنی دینامیک سقفی Light Gait، یک محیط امن و کنترل شده را برای تجربه واقعی راه رفتن بیمار، فراهم می نماید.

اطلاعات بیشتر از محصول